De ce s? apelezi la un agent imobiliar

De ce s? apelezi la un agent imobiliar
  • 22/01/2021

Vinzi, cumperi sau închiriezi? În oricare din cazurile acestea, ai ajuns la articolul potrivit. Echipa Apostu Estate iti explica mai jos de ce sa apelezi la un agent imobiliar.

Un agent imobiliar profesionist are experien?a, expertiza ?i educa?ia necesar? pentru a lucra în numele t?u ?i a ob?ine rezultate cu mult mai bune decât tine dac? ai vrea s? vinzi sau s? cumperi un imobil pe cont propriu.

Mai jos g?se?ti cele 5 motive de ce s? apelezi la un agent imobiliar:

  1. Agent imobiliar = acces la informa?ie

Un agent imobiliar specializat cunoa?te istoricul tranzac?iilor în zona în care activeaz?: câte locuin?e ?i tipul acestora (apartamente cu 1,2,3,4 camere sau case cu 1,2,3 etaje) ?i la ce pre?uri s-au tranzac?ionat, care este valoarea de pia??, când este cea mai bun? perioad? în care s? vinzi, s? cumperi sau s? închiriezi.

In cadrul Apostu Estate, agen?ii imobiliari sunt diviza?i pe zone ?i suburbii, respectiv sunt împ?r?i?i ?i pe domenii de specializare: vânzare-cump?rare sau chirie. Astfel, clien?ii sunt direc?iona?i c?tre un agent specializat în dependen?? de necesit??ile acestora.

  1. Agent imobiliar = mai multe u?i deschise

Colaborarea cu un agent imobiliar î?i ofer? posibilitatea de a viziona mai multe propriet??i listate pe pia?? care corespund cerin?elor ?i nevoilor pe care le are un client. Agentul imobiliar are acces la baza de date cu imobile, în care la sigur se va reg?si imobilul care se încadreaz? perfect în parametrii clientului astfel încât acesta poate face cea mai bun? alegere. Iar în cazul când tipul de imobil nu se reg?se?te în baza de date atunci agentul imobiliar va g?si oferta necesar? apelând la colegii s?i.

  1. Agent imobiliar = economie de timp

Un agent imobiliar profesionist î?i salveaz? timp ?i face astfel încât întregul proces de vânzare-cump?rare s? decurg? cât mai u?or.

Astfel, dac? vrei s? vinzi un bun imobil, agentul va filtra toate discu?iile telefonice inutile ?i va stabili doar întâlniri pentru vizionarea imobilului cu persoane realmente interesate ?i doar conform programului în care e?ti disponibil.

În cazul în care e?ti în proces de procurare a unui bun imobil, atunci agentul imobiliar î?i va salva timp prin faptul c? î?i va ar?ta doar imobilele care corespund necesit??ilor tale.

Apelând la un agent imobiliar, nu vei fi nevoit s? ai discu?ii telefonice, s? stabile?ti întâlniri ?i s? te deplasezi în diferite col?uri a ora?ului prin ambuteiaje pentru a vizualiza apartamente sau case ce nu corespund a?tept?rilor tale, ac?iuni ce consum? o groaz? de energie, nervi ?i timp.

  1. Agent imobiliar = economie de bani

Un agent imobiliar profesionist este de regul? un negociator foarte bun ?i cunoa?te foarte bine tehnicile de vânzare. Acesta nu se implic? emo?ional în timpul negocierilor, fiecare tranzac?ie va fi negociat? astfel încât aceasta s? corespund? urm?torului principiu: vânzarea sau cump?rarea unui bun imobil va fi efectuat? la cel mai bun pre? posibil atât pentru cump?r?tor cât ?i vânz?tor.

  1. Agent imobiliar = siguran??

Vânzarea sau cump?rarea unui imobil necesit? cuno?tin?e specifice tranzac?iilor imobiliare. Un agent profesionist ?i instruit cunoa?te întregul proces ?i are abilit??ile necesare de evaluare a bunului imobil la justa valoare cât ?i cuno?tin?e referitor la tot ce ?ine de perfectarea actelor (Cadastru, Fisc, Notar, Banc?). Acesta î?i poate oferi consultan?a necesar? cât ?i asisten?a juridic? deplin? în vederea realiz?rii tranzac?iei a bunului imobiliar.

La Apostu Estate suntem o echip? tân?r?, dinamic? si serioasa de agen?i imobiliari profesioni?ti. Suntem deschi?i spre o colaborare reciproc avantajoas? ?i s? v? oferim asisten?? profesionist? pe întreg procesul de vânzare-cump?rare a unui bun imobil.